Çocuklar İçin Seviye Tespit Sınavı

Çocuklar İçin STS

Seviye tespit sınavımız gramer, kelime ve okuma yeteneklerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır.
Her sınav kişiye özel olarak sınav tipi ve seviyeye göre binlerce soruluk bir soru havuzdan oluşturulmaktadır.
Seviye tespit sınavındaki soru sayısı ve sınavın süresi seviyeye göre değişiklik göstermektedir.

1 / 25

‘Did Elif go to the cinema last night?’

‘No, she ______.’

2 / 25

He has got a ______.

 

3 / 25

“_____ you like some tea?”

“No, thanks.”

4 / 25

They are ________.

 

5 / 25

Linda has got a ______.

 

6 / 25

I __________ at 21:30 .

 

7 / 25

Selin: _______.

 

8 / 25

She has got a ______.

 

9 / 25

What is this ? -It is a _____.

 

10 / 25

Every year millions of people _____ Turkey

11 / 25

A: Why _____ we _____ to the cinema now?

12 / 25

Hakan _____ drive a car but he _____ ride a motorbike.

13 / 25

It is _______.

 

14 / 25

She is _______.

 

15 / 25

Elif and Mina are _____ dinner.

16 / 25

That’s ___ pen. Can I have it back please?

17 / 25

The _______ class is on Monday

 

18 / 25

It is ________.

 

19 / 25

It is a ______.

 

20 / 25

What is ______ name?

21 / 25

I’m the _____ in the class.

22 / 25

He is from ________.

 

23 / 25

I have got a ______.

 

24 / 25

I like ______.

 

25 / 25

You should ________.

 

Tebrikler,

Seviye Tespit Sınavını Tamamladınız.

Sınav sonucunuzu eğitmenimiz ile değerlendirebilirsiniz.